Acties: behoud het PGB

Wie heeft er actieplannen? Wie gaat wat doen? Op wie en waarop gaan we onze pijlen richten om het kabinet wakker te schudden? Praat mee, doe mee!

0

14 reacties

1

gisteravond het debat gevolgd.Je wordt daar weinig wijzer van.je zou de indruk krijgen dat volgens rutten het wel meevalt.Maar het is net als bij het accoord bij de vng, als dit voorstel wordt afgewezen, gaat het kabinet toch door want de doelstelling moet gehaald worden.Ook werd er steeds met cijfers gegooid, het kabinet gaf aan dat ondanks dat de pgb steeg, de zorg in natura niet daalde.

iedereen die een beetje nadenkt kan dit snappen.Je moet nl naar de doelgroepen/leeftijdsklassen kijken en dan vergelijken.Het kan goed zijn dat de pgb stijgt bij jongeren en de zorg in natura stijgt bij 65+.Dan is het logisch dat zorg in natura niet afneemt, want er komen meer ouderen.

Een precieze uitleg van de cijfers en goede vergelijkingen zijn toch niet zo moeilijk.men geeft het idee dat er van stapeling geen sprake is, ook dat is met even logisch nadenken te vertellen.

Maar ik denk dat het met als zoveel voorstellen is, het kabinet werkt een voorstel uit en kijkt hoever ze ermee komen.de regeringspartijen steunen dezxe blindelings omdat de oppositie tegen is.De pvv was toch erg voor de zorg, is weinig van te merken, zolang ze maar links een lange neus kunnen geven.

Ik vind dus de hele ontwikkeling zorgelijk.Mijn idee zou zijn om de oppositie op te roepen in principe nergens meer met de regering mee te stemmen, totdat de regering ook naar de oppositie water bij de wijn doet.Wachten totdat de regering het meestemmen eens beloont is tevergeefs

corne
1

zojuist een artikel gestuurd naar groenlinks die het specifieke verhaal van mensen gaan plaatsen op hun website.

werk zelf ook in de zorg, maar weet dat pgb vele malen goedkoper is dan zorg in natura.daarnaast het verhaal van de fraude.dit is zo eenvoudig op te lossen.dus dat kan nooit een reden genoemd worden om het af te schaffen

corne
1

De grote moeilijkheid met dit kabinet is, dat ze denken dat met hulp van de PVV alles mogelijk is. Onze hoop moet liggen in een éénsgezinde oppositie, die Rutte/Verhagen de noodzakelijke steun in de Eerste Kamer ontzegt. Maar ook dat zal wel een vergeefs gebed zijn, aangezien de oppositie eerstens hopeloos verdeeld is en tweedens - als het erop aankomt - weigert tegen het kabinet in te gaan uit angst, dat ze bij een volgende verkiezing teveel zetels verliezen. Dit kabinet en de voorgaande hebben namelijk - als goede Amerikaanse schaapjes - de angst voor de grote boze buiten(landers)wereld er zo diep in geëtst, dat de dommere stemmers PVV zullen blijven stemmen.

0

Hallo,

De grootste fout die dit kabinet neemt is het afschaffen van de PGB's. Men heeft niet door wat andere opvang in verzorgings-huizen gaat kosten, het 10 voudige. O.g.t. heeft het Kabinet aan-geschreven met de vraag om de corruptie van zorginstellingen die de PGB's van cliëntele beheren onder de loep te nemen. In En-schede alleen al zijn vier foute zorgbureau's aangehouden die voor vele miljoenen gefraudeerd hebben, over het gehele land zal dit miljarden zijn. Genoeg om de particuliere PGB houders ge-woon hun budget te laten behouden, op deze PGB's is een scherpe controle en word er niet/KAN er niet gefraudeerd wor-den.Het Kabinet laat die fraudeleuze handelingen in de lande heel gewoon toe....dat kan/mag toch niet zo zijn beste vrienden?

Blijf af van de particulieren PGB's daar heeft dit Kabinet alleen zijn voordeel mee. bezuinig op die zaken die vele miljarden op le-veren en die gewoon door gaan. Voorbeelden genoeg voor handen. Anders vraagt U dit maar aan ons.Corruptie word getolereerd door dit kabinet wij noemen dat boter op hun hoofden! Wanneer word deze Regering eens wakker?

 

Een hele boze cliënt die wel een PGB heeft en straks de verzorging in kan gaan,horen wij dit bij tijds dan kunnen wij ons vast aan gaan melden geachte Minister?

hartelijke groeten van,

 

Bert M.

 

0

http://www.pgb.nl/persaldo/nieuws-over-het-pgb/nieuws/actueel/actie-laat-weten-waar-u-knelpunten-verwacht/?waxtrapp=nklkfpDsHcwOhcPjBCUbBAG

beste allen  het is heel belangrijk om de enquete in te vullen!

alvast hartelijk dank :-)

0

de grote actie tegen de bezuinigingen is op 19 september

0

Goeden avond,

Ik heb mij net hiervoor aangemeld dus ik hoop dat ik het goed doe. Ik heb Myotone Dystrofie en mijn partner heeft een CVA gehad. Wij zijn allebei rolstoelgebonden. Wij hebben samen dus een flinke zorgvraag waarvoor wij nu PGB's hebben. Ik heb op 31 mei een brief naar Per Saldo gestuurt en die is met zo'n 8000 andere aan de Staatsecretaris gegeven. Op deze brief kreeg ik 26 juli antwoord en daar heb ik toen meteen weer een reactie naar het PGB team van het ministerie van VWS gestuurt. De brief gaf voor mij geen geruststelling, vandaar. Ben heeft vorig jaar op de wachtlijst gestaan en daardoor hadden wij de thuiszorg over de vloer. Ik heb nu een uitnodiging voor een gesprek met dit team op 9 september. Dit gesprek is in Den Haag.

alberta
0

De staatssecretaris heeft mij nog steeds geen antwoord gegeven. Ze mag mij ook uitnodigingen... Dan heeft ze een probleem, want ze kan mij geen goedkopere en betere zorg geven dan mijn PGB.

Haal uit het leven wat erin zit!
0

Hoi Bert M.

Ondanks dat ik geen pgb heb vind ik toch dat het moet blijven, Maar op 1 punt ben ik het niet helemaal met je eens, Je schrijft dat de particuliere mens geen fraude kan plegen met het PGB, maar dat kan ik je verzekeren, dat ook daar fraude gepleegd wordt zo ken ik een gezin, dat voor de man en een kind PGB krijgt die ze zogezegd uitgeven aan zorg! tewijl de zorg door vrouw en familie wordt geboden en ze er iedere maand lekker van op vakantie gaan.

ik kan het mis hebben maar daar is in mijn ogen de PGB niet voor bedoeld dus fraude. En er zijn vast meer gezinnen die dat zo doen!

Maar niet te min, vind ik dat ze dat dan beter moeten controleren, in plaats van het af te schaffen.

Want de meerderheid heeft de zorg echt nodig en gebruikt het PGB hier ook voor.

Zonder PGB kunnen veel mensen niet meer zelfstandig leven, en dat is toch waar de meeste artsen en cliënten (om het zo maar te zeggen) naar streven. Het zou zonde zijn om dat te vernietigen.

Samen staan we sterk!!!
0

ik heb zelf veel p.g.b,s aangevraagd,(scootmobiel voor mij en mijn vrouw,traplift,hooglaag bed, berging),wat je dan ziet is dat de gemeentelijke w.m.o.gem.maarssen eerst prijsafspraken maakt met o.a welzorg ,deze afspraken dan zelf gebruikt als goedkoop/adeqwaat,en dan aan ons zegt je kan een p.g.b krijgen maar wel tegen de prijs die wij afgesproken hebben met welzorg ,daar is dan vaak 30/35% vanaf gehaald,dus worden wij gekort met 35 % en kunnen we niet normaal inkopen,wij gaan nar de rechter hiermee wie ook?mail me: giddyupgomangmail.com

geniet van elke dag ook als je je rot voelt
0

Wat raar, bij ons krijg je die dingen via de WMO, die regelen dat er iemand komt van welzorg bij jou thuis, dan kun je kiezen wat je wilt, en als het klaar is, wordt het afgeleverd, en de gemeente betaald dat dan. (zelf zie je geen geld, Maar je krijgt wel wat je vragt en 100% vergoed). Maar dat is dan wel in bruikleen. Als je een nieuwe nodig hebt nemen ze de oude versleten mee.

Samen staan we sterk!!!
0

Dag Giddy, dit is een herkenbaar probleem.

Veel gemeenten baseren de hoogte van hun PGB op de prijsafspraken die zij hebben gemaakt met grote leveranciers. En dan kom je natuurlijk niet uit met je bedrag. Volgende valkuil is het onderhoudscontract. In het PGB-hulpmiddelen is hiervoor vaak geen bedrag opgenomen. Dan ga je nogmaals de mist in.

Heb je al eens contact opgenomen met het juridisch steunpunt? Kijk hier: http://www.juridischsteunpunt.nl/ Je kunt altijd bellen, om verder geholpen te worden moet je wel lid zijn van een patientenorganisatie.

0

Hallo ik wil ook even iets zeggen

Ik heb copd en een hartstilstand gehad vorig jaar december;;

Ik wilde graag hulp omdat ik zelf bijna niets kan

Ik heb nog 20 % longinhoud.

Maar dat kregen wij niet wand mijn man kon dat nog handig nog naar zijn werk doen.

Mijn man werkt nog 40 uur .

Ik vind dat niet normaal

Groetjes Dian

Dian Gielen
0

EINDHOVEN - Eindhovenaren die een persoonsgebonden budget (pgb) gebruiken voor bijvoorbeeld een rolstoel, ziekenzorg of de begeleiding van een autistisch kind worden voorlopig niet gekort.

Alle persoonsgebonden budgetten (pgb's) in Eindhoven worden ongewijzigd verlengd tot 1 mei 2016, op basis van de tarieven 2015. Dat heeft het Eindhovense college dinsdag besloten. Zo wil het college 'een tijdige uitbetaling' zeker stellen en 'de benodigde rust en duidelijkheid creëren' voor mensen met een pgb. Naar verwachting nemen alle gemeentes in het land een soortgelijk besluit.

Herbeoordeling

In augustus waren rust en duidelijkheid ver te zoeken: toen werden gemeentes in het land ?

?

overvallen door een nieuwe eis van staatssecretaris Van Rijn. Hij wilde dat ze al voor 1 oktober 2015 - in plaats van voor 1 januari 2016 - de herbeoordeling van pgb's rond hadden. Hij hoopte daarmee nieuwe problemen rond de uitbetaling van pgb's in 2016 te voorkomen. Dit leidde tot hevige protesten van gemeentes en zorgorganisaties.

1 mei 2016

Na bestuurlijk overleg met de gemeentes heeft Van Rijn zijn eis nu afgezwakt: wie meer tijd nodig heeft, krijgt die ook. Dit geeft Eindhoven de ruimte om alle pgb's te verlengen tot 1 mei 2016. Dit moet WIJeindhoven de tijd bieden om gesprekken over herindicaties zorgvuldig uit te voeren. Uiterlijk 1 februari 2016 dient iedere pgb-cliënt met overgangsrecht een herindicatie te hebben. Zij weten dan minimaal drie maanden voordat eventuele veranderingen ingaan, 1 mei 2016, waar zij aan toe zijn.

Nieuwe tarieven

In Eindhoven krijgen nu 1650 mensen een pgb op basis van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Die groep telt 900 inwoners die ook voorgaande jaren een pgb kregen en die nu een herindicatie krijgen. Maar ook de andere mensen met een 'nieuw' pgb krijgen meer rust door het collegebesluit. In november stelt de gemeente de nieuwe tarieven van zorgaanbieders voor 2016 vast. Omdat dit na 1 oktober valt en de Sociale Verzekeringsbank tijd nodig heeft voor verwerking van de gegevens, heeft het college àlle pgb's verlengd.?

Elke dag is er een
Je kunt dit bericht alleen bekijken en er niet op reageren.

Plaats een reactie

Om te kunnen reageren moet je eerst ingelogd zijn. Als je nog geen profiel hebt op Iemandzoalsik.nl, kun je je aanmelden. Hiermee krijg je de mogelijkheid om te reageren en ook om zelf gesprekken te starten en groepen te volgen.

aanmelden / login